Montessori Eğitiminde Dersler Nasıldır

Montessori Araçları zamanı geldiğinde çocuklara öğretmenleri ya da diğer çocuklar tarafından bir kere tanıtılır, böylece çocuk aracın amacına uygun olan çalışma şeklini öğrenir. Her bir çalışma, çocuğu daha ileri bir bilişsel seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. Araçlar birbirlerini takip ederler ve seviye olarak bir önceki araç bir sonrakine göre daha az karmaşık ve kolaydır. Araçların çalışma sırasında birbirlerini takip ediyor olmaları çocuğun bilgisini hep bir temel üstüne oturtarak ilerlemesini sağlar. Bu, bir duvarın örülmesi gibi birbirini tamamlayan bir işlemdir.
Öğrenme tekrarsız olmaz, fakat geleneksel eğitim öğrenilmesi gereken konuyu kendi belirlediği zaman aralığı içinde sunar ve bu süre geçince bir diğer konuyu işlemeye başlar. Fakat her çocuğun öğrenme biçimi ve tekrar ihtiyacı farklıdır. Montessori Yönteminde çocuk çalışmasının hızını kendi ayarlar ve kendi öğrenme deneyiminin yöneticisi olur. Bu, bir insan için kazanılması gereken pek önemli bir özelliktir.

Montessori Araçları’yla çalışan çocuklar somut nesnelerle ve duyularını kullanarak öğrenmekle başlayıp, soyut düşünme becerisini geliştirerek yazma, okuma, matematik ve sosyal bilimlerde ilerler, çalışmayı ve öğrenmeyi seven birer birey olurlar.

Bizimle iletişimde kalın...