Montessori Eğitiminde Değerlendirme

Çocuğun İlerlemesini Değerlendirmek
Çocuğun İlerlemesini Değerlendirmek
Montessori Yöntemi çocuğun gelişimini çalışmaları ve ulaştıklarıyla ölçerken geleneksel yöntem notlar, testler ve karnelerle ölçer. Açıktır ki gelişimi bu şekilde ölçmeye çalışmak öğrenme eylemini, hedefi sadece bir test sonucuna indirgeyen olumsuz bir yarışmaya dönüştürür, oysa asıl amaç öğrenmek, gelişmek ve ilerlemektir.

Montessori Yönteminde değerlendirme çocuğun araçlarla çalışması sırasında yapılan hassas gözlemlerin bir sonucu olarak belirlenir. Özellikle ilk altı yaşta çocuğa herhangi bir geleneksel değerlendirmenin yapılamayacağı, gelişimi ölçtüğü düşünülen testlerin çocuklar hakkında oldukça kısıtlı ve fazlasıyla genellemeye dayalı bilgiler verdiği bilinmektedir. Bu nedenle çocuğun çalışmaları sırasında toplanan gözlemler ki bu gözlemler sadece araçlarla yapılan çalışmalar hakkında değildir, beden eğitimi sırasında yaptığı hareketler de gözleme dahildir oyun oynarken arkadaşlarıyla kurduğu sohbetler de. Çocuk hakkında toplanan bu gözlemler hem Montessori’nin ilke ve ölçülerine hem de gelişim psikolojisinin verilerine göre değerlendirilir. Montessori Yöntemi çocuğun gelişimini sayılarla değerlendiren bir karneden çok çocuğun yaptığı işler, öğretmenin gözlem kayıtları ve eğitim yöneticileri tarafından düzenli bir takiple değerlendirir. Çocuğun başarıları, güçlü olduğu konular ve zayıflıkları da bu yazılarda belirtilir ve önerilerde bulunulur.

Bizimle iletişimde kalın...